Připravujeme...

01.02.2018 17:07

Na přelomu února a března proběhne v Kunštátě opět 

přehlídka nejúspěšnějších cestovatelských dokumentů uplynulého

roku EXPEDIČNÍ KAMERA.

O termínu Vás budeme včas informovat.